کد خبر:58063 تاریخ انتشار : 1395/9/14-4:12:23
امروز
ديدار فعالين بسيج دانشجويي با نماينده ولي فقيه در استان خراسان شمالي
اعضاي فعال بسيج دانشجويي استان خراسان شمالي بمناسبت نزديك شدن به گراميداشت روز16آذر و روز دانشجو ، با نماينده ولي فقيه در خراسان شمالي حضرت آيت الله يعقوبي ديداركردند.
لینک کوتاه http://khs.bso.ir/id/58063
به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان بسيج دانشجويي از خراسان شمالي ؛ روز شنبه اعضاي فعال بسيج دانشجويي استان خراسان شمالي بمناسبت آغاز16آذر و روز دانشجو با نماينده ولي فقيه در خراسان شمالي حضرت آيت الله يعقوبي ديداركردند.

هدف  شهيدان روز16آذر چيزي بجز تبيين و روشنگري و فرياد عدالت خواهي نبود 

دراين ديدار ، حضرت ايت الله يعقوبي ، درابتدا با توجه به گراميداشت 3شهيد روز دانشجوي سال1332 و مسيري كه اين دانشجويان قدم گذاشته بودند افزودند:

حركت اين عزيزان حركت روشنگرانه اي بود از اوضاع آن زمان و رژيم پهلوي ناراضي بودند و درنهايت باتوجه به خباثت و ظالم بودن دستگاه هاي حاكميتي رژيم پهلوي تاب و توان شنيدن حرف هاي اين دانشجويان را نداشتند و درنهايت مظلوميت خون اين عزيزان بدست رژيم شاهنشاهي ريخته شد.

قلب انقلاب ما تبيين و روشنگري و گفتن حقايق است :

حضرت ايت الله يعقوبي با توجه به سخنراني دانشجويان در تريبون نمازجمعه هاي استان و همچنين كشور ،افزودند :

اهميت اين موضوع يعني تبيين و روشنگري از بطن و اغاز رسالت پيامبراكرم (ص) روشن شده است
و باتوجه به آيه شريفه((...لقد ارسلنا رُسلِناباالبينات ..)) معلوم است كه پيامبرعظيم الشان هم به دستور خدا مامور به تبيين و روشنگري دين و حق وحقايق شده است .
اشان  درادامه با توجه به بيانات مقام معظم رهبري افزود:مقام معظم رهبري ميفرمايند:من با حركت روشنگرانه هيچ مخالفتي ندارم ،اصلا جزو انقلاب ما تبيين بود و هست ولاكن مستند،منطقي ،متين و مستدل.با مشتعل كردن فضاي جامعه هم مخالفم.

پس بايد ديد كه اهميت اين موضوع چقدر زياد است و همچنين بايد از قوانين اصلي اين حركت يعني منطقي و متين و مستدل بودن سخنان هم اطمينان خاطرداشته باشيم تا تحليل و بيان ما ،يك بيان كاملا موثر و تاثيرگذاربوده و درراستاي سخنان مقام معظم رهبري باشد.

ايشان درادامه بررسي اهميت سخنراني دانشجويان انقلابي در تريبون هاي نمازجمعه افزودند:

يكي از وظايف اصلي اين دانشجويان همين مسئله تببين وروشنگري است و درنگاه عام تر اگربخواهيم به  كلمه تبيين و تحليل درست ازشرايط جامعه ها ،به اين موضوع اهميت ندهيم، ببينيد كه درطول تاريخ ،فاجعه هايي كه پيش آمده است چه در جامعه هاي اسلامي و چه درجوامع ديگر ،ريشه اصلي اين فاجعه ها همين مسئله نبود تبيين و روشنگري دربين مردم بوده است واينكه مردم هرزمان بدنبال شنيدن حقايق هستند تا بتوانند تصميم گيري كنند.لذا من باب همين مسئله هم يكي از وظايف مهم سخنراني دانشجويان انقلابي درتريبون هاي نمازجمعه ،بيداركردن و مطلع كردن مردم از وقايع مهم و تاثيرگذار در تصميم آنهاست و همچنين براي ايجاد جامعه اي كه مقام معظم رهبري تهت عنوان جامعه انديشه ورز تعبيركرده اند بايد اين حركات انقلابي مستمروادامه داشته باشد ،البته با رعايت شرايطي كه مقام معظم رهبري فرمودند.

ايشان درادامه به حمايت از سخنراني دانشجويان درتريبون نمازجمعه هاي استان اشاره كرده و افزودند:

اين تريبوني هم كه بنابر فرمايشات مقام معظم رهبري و همچنين باتوجه به اينكه يكي ازمطالبات جدي معظمُ له دراختيار قراردادن تريبون هاي نمازجمعه به دانشجويان اهل تحليل و تبيين صحيح و روشنگري مستند براي عموم نمازگذاران  در مصلي هاي كشور،لذا ما هم به پاي اين موضوع ايستاده ايم و حمايت هاي خواهيم كرد .تبيين و روشنگري  جوهره انقلاب اسلامي و ملت مابوده است و هيچ فردي هم نميتواند درمقابل اين موضوع باايستدو اين عقيده را داشته باشد كه چرا روشنگري و واقعيات به مردم گفته ميشود وباعث ميشود كه نظم جامعه بهم بخورد.

ايشان درادامه يكي از وظايف ائمه جمعه را مسئله تبيين مسائل مهم و بااهميت كشور دانسته و افزودند: امام جمعه در نماز جمعه حالت انفجاري جامعه و تشويش را خنثي ميكند زيرا امام جمعه يعني كسي كه ميخواهد ذهن مردم را باحقايق انديشه هاي ديني وواقعيت هاي جامعه بالنده كند تا مردم وقتي حقيقت را شناختند بتوانند تصميم گيري كنندوحالت تشويش و بهم ريختن نظم جامعه بوسيله سخنان اين عزيزان جلوگيري ميشود .

يكي ازوايف مهم دانشجو  كسب علم است

درادامه حضرت ايت الله يعقوبي ، باتوجه به يكي ديگر از رسالت هاي دانشجويان در دانشگاه كه كسب علم بوده خاطر نشان كردند كه : وزن علمي دانشجويان ما نبايد پايين باشد ، حديثي از پيامبر اكرم است كه ميفرمايند : اكثرا الناس قيمتا و اكثرهم علما ،يعني اكثر كشانيكه علم دارند قيمت و ارزش زيادي نسبت به باقي  داشته و همچنين باعلم به هر مسئله اي ميتوان به هدف رسيد.
ايشان افزودند كه همه دانشجويان ،و علي الخصوص دانشجويان بسيجي همانطوركه در اكثرزمينه ها سردمدار و پيشروي در مسائل هستند در مسئله علم اموزي، همچنان كه بوده اند ،تلاش خود را دوچندان كنند و دراين زمينه هم پيشگام در تحقق شعار ماميتوانيم باشند .

محصولات تراريخته ،تهديدي براي رو به زوال و نابودي بردن جامعه اسلامي 

ايشان درادامه باتوجه به اهميت موضوع تغذيه اسلامي و همچنين جايگاه آن درالگوي پيشرفت اسلامي وتمدن سازي اسلامي و موضوع نفوذي و تخريب كننده آن يعني محصولات تراريخته افزودند:
يكي ازموضوعات مهم دربحث تغذيه اسلامي همين بحث محصولات وارداتي و تغيير ژنتيك يافته ي موسوم به محصولات تراريخته است .باتوجه به آثارمخربي كه اين محصولات دارد و همچنين اين سوال مهم كه چرا اين محصولات در مجامع غربي استفاده نميشود و همچنين اززمين كشت شده آنان هم بعنوان زمين مرده ياد شده و ديگر چيزي درآن نميكارند بخاطر آثار اين محصولات برژنتيك افراد و همچنين مبحث عقيم سازي كه دراين موضوع مطرح است ،لذا ميتوان اين پيش بيني را احتمال داد كه يكي ازاهداف واردات بذر ها و محصولات تراريخته ها به كشور هاي اسلامي ، انقراض و نابودي نسل مسلمانان در جامعه است .لذا بايد اين مبحث به طور كاملا علمي شكافته شده و براي مردم هم تبيين شود تا ازخطرات و آسيب هاي آنان مطلع شوند.و تبيين اين مسئله به طور عام در بين مردم تبديل به يك فرهنگ عمومي شود كه همه حساسيت نسبت به اين موضوع را درك كنند و از محصولات تراريخته استفاده نكنند.

 دانشجويان ما درحاليكه كسب علم ميكنند به رسالت ديگر دانشجوبودن يعني اهل تحليل بودن توجه كنند

حضرت آيت الله يعقوبي در پايان سخنان خود به يكي ديگر از وظايف دانشجويان كه تجزيه و تحليل مسائل مربوط به فضاي جامعه بوده را اشاره كرده و افزودند: دانشجوي ما بايد اهل تبيين مسائل سياسي و همچنين رشد عقلاني همه جهته درباره اين موضوع باشد ،ايشان يكي از راهكارها براي پرورش يافتن دراين زمينه را ،برگزاري مناظره ها و كرسي هاي آزادانديشي درسطح دانشگاه ها دانستند و تصريح كردند كه : يكي از راه هايي كه رشد فكري را بالا برده و توان استدلال در مسائل مختلف سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي را بالا ميبرد ،برگزاري همين برنامه هاست .ضمن اينكه فضاي يك طرفه ازاين حالت ايجاد نميشود و درمناظرات تضارب آرا و نظرات بوجود مي ايد كه نتيجتا حالت گفتگو و تجزيه و تحليل دوطرفه، باعث رشد همه جانبه طرفين و همچنين حضارميشود.لذا اهميت اين موضوع را هم ميتوان از بيانات مقام معظم رهبري در تاكيد به برگزاري مناظرت و كرسي هاي آزاد انديشي جستجوكرد.
درپايان هم عكسي يادگاري با اعضاي فعال بسيج انشجويي استان گرفته شد .
نظرات
نام:
ایمیل:
* کد امنیتی:
* نظر:
آخرین اخبار
در هفته آخرمنتهی به انتخابات ریاست جمهوری ، تریبون آزاد د...
درپی زلزله شدید 5.7 ریشتری در خراسان شمالی ، جمعی از فعال...
دانشگاه های استان خراسان شمالی در هفته ی منتهی به انتخابا...
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی بجنورد در واکنش به حکم ...